Harfiyat Hizmetleri

Hafriyat hizmetlerinin ana konusu bina temel açma, fabrika temel açma gibi inşaatların ilk basamağı olan faaliyetlerdir. Bunların ardından yıkım hizmetleri, moloz taşıma, yüzeysel kazılar, drenaj, kanal açma, çevre düzenleme gibi hizmetlerde hafriyat işlerinin konusu olmaktadır.

Firmamız uzmanlık gerektiren bu hafriyat hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmektedir. Özenle, dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken hafriyat hizmetleri, işin niteliğine bakıldığında en teklikeli işlerden biridir. Bunun bilincinde olan firmamız, hafriyat hizmetlerine başlamadan önce hafriyat yapılacak alanı incelemekte, tüm gerekli güvenlik önlemlerini almakta, gerekli araç tespitini yapmakta ve bir iş planı yaparak tüm yapılacak işleri belirli zaman ve bu plana uyacak şekilde gerçekleştirmektedir.

Firmamız her türlü bina, okul, fabrika, devlet binalarında, yol ve köprü işlerinde temel açma kazılarıda dahil olmak üzere tüm hafriyat hizmetlerini gerçekleştirebilmektedir.

Temel açma kazıları dahil tüm kazı çalışmaları prpfesyonel ekipler ve araçlar ile gerçekleştirilmelidir. Öncelikle kazı yapılacak alanın plan ve prejelere göre uygun şekilde işaretlenmesi ve kazı alanı hacmine göre uygun kazı araçlarının seçilmesi gereklidir. Gereğinden büyük araçlar ile kazı yapmak çevreye zarar verebilecekken, gereğinden küçük araçlar ile kazı yapmak zaman kaybettirir. Kazı alanı işaretlemelerinin ve uygun araç seçimi ardından çevresel tüm güvenlik faktörleri alınmalıdır. Kazı alanı ve çevresindeki zarar görebilecek ve taşıması gereken ekipman var ise güvenli alanlara taşınmalı, sabit teçhizat ve bina var ise bu alanların güvenliği sağlanmalıdır.

Kazı işlemlerinde önemli olan bir diğer noktada yer altındaki su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon gibi alt yapılardır. Bu yapıların tespitinin yapılması gerekirse yerel yönetimler ile iletişime geçilmesi ve gerekli altyapı planlarıın alınması gerekir. Bu altyapıların kaza sırasında zarar görmesi çalışma sahasında kişilere yada yapılara yada ekipmana büyük zararlar verebilir. Kazı işlemlerinden önce kazı yapılması ve çıkan malzemenin atılabilmesi için de gerekli izinlerin alınması şarttır. Kazı yada yıkım alanlarından çıkan toprak, moloz gibi malzemenin uygun kamyonlar ile kazı alanlarından uzaklaştırılması da hizmetin zamanında tamamlanabilmesi için önemlidir.

Bahsettiğimiz şekilde hafriyat işleminin pek çok püf noktası bulunmaktadır ve çok tehlikeli bir işlemdir. Kesinlikle baştan savma gerçekleştirilmemeli ve hafriyat konusunda profesyonel firmalar tarafından bu hizmet verilmelidir.